Informatie

De doelstelling van de Vereniging is gericht op zelfstandig wonen voor senioren.
Senioren vanaf ongeveer 50 jaar zonder inwonende kinderen kunnen  lid worden van de woonvereniging  door het kopen van een woonrecht .
Enkele eigenaren van een woonrecht verhuren hun appartement, maar voor huurders geldt dezelfde leeftijds beperking.

De Akker onderscheidt zich van de gewone appartementenflats door de faciliteiten, de dienstverlening en de relatief lage servicekosten.

Zelfstandigheid en privacy voor de bewoners van de schitterend gelegen appartementen zijn belangrijke aspecten voor het wonen in De Akker. Door verschillende, niet verplichte activiteiten is er een goede mogelijkheid tot het leggen van sociale contacten.
Terug omhoog.

Het bestuur wordt gekozen uit de leden en eventueel aangevuld met enkele bestuurders van buitenaf.
Per jaar vinden er in ieder geval 2 Algemene Ledenvergaderingen plaats, waarbij in het eerste halfjaar het jaarverslag aan de orde is en in de najaarsvergadering de begroting voor het volgende jaar.
Naast het bestuur zijn er actieve commissies van leden en bewoners die het bestuur met raad en daad terzijde staan. De exploitatiekosten worden geheel bestreden uit de servicekosten. (Meer hierover vindt u onder het kopje "services" op deze website.)
De bewoners vormen een heterogene woongemeenschap met een hoge mate van betrokkenheid bij het wonen.

Voor de service is de receptie in de ochtend bemand.

Door doelmatige planning, ook op lange termijn, van alle noodzakelijke kosten en uitgaven, worden de kosten voor groot onderhoud en renovatie, gelijkmatig verdeeld over de servicekosten. In de servicekosten zit steeds ook een reservering ten behoeve van bestemmingsreserve en onderhoudsreserve.
De servicekosten worden jaarlijke aangepast aan inflatie.
Terug omhoog.

De doelstelling van de Vereniging is gericht op zelfstandig wonen voor senioren.

De woonvereniging is geen vereniging van eigenaars, maar men koopt het woonrecht van een serviceappartement, waarmede het economische, doch niet het juridische eigendom van het appartement wordt verkregen. Een makelaar kan u hierover inlichten.

Het is niet mogelijk een hypotheek te vestigen op een woonrecht.

Een toekomstige lid kan pas ingeschreven worden bij de Vereniging NA een kennismakings gesprek met het bestuur.  De financiële situatie van de toekomstige bewoner moet zo zijn, dat men ook in de toekomst de servicekosten kan blijven betalen.

Enkele eigenaren van een woonrecht verhuren hun appartement, maar voor huurders gelden dezelfde eisen en zij kunnen slechts Na een gesprek met het bestuur toegelaten worden als bewoner van De Akker.

Alle verenigingsnieuws wordt gecommuniceerd via het Akkernieuws en is voor leden toegankelijk op deze website.
Terug omhoog.

Het merendeel van de appartementen is de laatste jaren ingrijpend veranderd en aangepast aan de luxe en eisen van deze tijd. (voorbeelden zien? Kijkt u even onder "fototour") De prachtige parktuin maakt de luxe uitstraling compleet.

In 2010 is een begin gemaakt met een ingrijpende renovatie van het gebouw. Het betrof een renovatie van de dakgoten tot en met de riolering en een volledige facelift van het interieur. Hierdoor is het gebouw weer volledig aangepast aan het gewenste onderhouds niveau. En de in 2012 opnieuw ingerichte prachtige parktuin maakt de luxe uitstraling compleet. (voorbeelden zien? Kijkt u even onder "fototour")  

Voor het kunnen uitvoeren van de renovatie is de Vereniging een hypotheek aangegaan.  Door doelmatige planning,  van alle noodzakelijke kosten en toekomstige uitgaven, worden de kosten voor groot onderhoud en renovatie (MeerJaren Onderhouds Planning, MJOP ) evenals de aflossing van de hypotheek,  gelijkmatig verdeeld over de servicekosten

(Meer hierover vindt u onder het kopje "services" op deze website.)
.
Terug omhoog.

©2018 SF De Akker